nadav_1
2
3
4
5
6

נדב בלוך
1939-2011

נדב בלוך אמן יוצר ואוהב הארץ יליד קבוץ תל יוסף בעמק יזרעאל.
הקים בית יציקה לפסלי ברונזה. ב- 1974 עבר לכפר האמנים עין הוד.
נחמה לבנדל ילידת ישראל. עוסקת באמנות הכירה את נדב ב- 1984
יחד בעין הוד יצרו, יזמו ארועי תרבות ואמנות – תערוכות, מפגשי אמנים וארוח אמנים מחו”ל.
תוך מסע מרתק בתרבויות שונות בעולם גרו עבדו והציגו במדינות שונות בבלקן, מכסיקו, קובה, איטליה, גרמניה סקוטלנד ועוד.
בעקבות השריפה הגדולה ב- 2010, עסק נדב בהקמת עמותה בשם נת”ב – נוטעים תקווה בכרמל, שמטרתה שיתוף פעולה בין קהילתי לשיקום אזור הכרמל.
בנובמבר 2011 נפטר נדב לאחר מחלה קצרה והשאיר אחריו עושר חוויות.
עבודותיו הן יומן אישי ממסע אמנותי מרתק ומתמשך בארצות שונות בעולם. מפגש עם טקסטים שונים, עתיקים וחדשים. טקסטים של קודש ושל חול, הוליד אצלו יצירות.
אנשים משתמשים בטקסט ככלי ליצירת קשר והעברת מסרים, רעיונות, מושגים ומשמעויות בעזרתו ניתן להסביר, לפרש ולפענח את עולם התופעות והדימויים. האמנות משתמשת בשפת הסימנים כאינטרמדיו להעברת מסרים בין האמן לצופה.
נדב בלוך פירק בעבודותיו רעיונות לאותיות וצבע תוך שימוש בשפה עברית,
לטינית וערבית כמאפיין לשלוש הדתות המונותאיסטיות: יהדות, נצרות ואיסלם. בחיפוש מתמיד ובאופן סיזיפי בנה נדב רבדים של אותיות הנרקמות בשכבות. בתהליך העבודה נוצרו רבדים של אותיות המתארות תקופות זמן שונות בהתפתחות ההיסטוריה האנושית, בעומקן של השכבות השקופות חושף האור עולם אותיות המבקש למצוא טקסט אוניברסלי ברור
ומקובל על כולם.